De opdracht

“Zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en de gemeente Rotterdam willen een infrastructuur (afstemming- en werkstructuur) ontwikkeld hebben, waardoor proactief kan worden geanticipeerd op veranderingen in de zorg- en welzijnssector zodat (aankomend) zorgprofessionals nu en in de toekomst beschikken over de juiste kennis en vaardigheden in een snel veranderende zorgpraktijk.”

Zorgpact Rotterdam ging aan de slag met een overlegstructuur en 5 concrete thema's:


  1. Regionale Strategische Personeelsplanning
  2. Een Leven Lang Leren
  3. Zorg & Technologie
  4. Werkplekleren
  5. MBO niveau-2 De Rotterdamse Plus