MBO-niveau 2
De Rotterdamse Plus

“ Zij staan dicht bij de mensen,
zij kunnen het verschil maken.”

Clarie Oomen (programmamanager)

Christel Kranenburg - Docent Albeda collegee
Clarie Oomen - Onderwijsleider Albeda Zorg college
Maja Kesarsing - Projectleider Zorg Humanitas

Niet verzwaren

Het takenpakket van de ouderenzorgprofessional op niveau MBO 2 is veranderd. Het is verbreed en verdiept. Dit is een alternatief voor verzwaring van de functie. We beogen hiermee dat deze werknemers wél prima in staat zijn om de verander(en)de zorgvraag op te vangen zonder onder extra werkdruk te bezwijken en uit te stromen.

Beter aanbieden

De Rotterdamse Plus is in het schooljaar 2018/19 gestart. Het is het resultaat van samenwerking tussen zorgprofessionals en onderwijsmedewerkers. Hierdoor sluit de theorie goed aan op de praktijk. In de Rotterdamse Plus besteden we veel aandacht aan de manier waarop de stof wordt aangeboden, zodat het wennen aan deze werkwijze effectief is.

Blijven afstemmen

De opgeleiden zullen een curriculum krijgen dat meer past bij de praktijk van deze en de komende tijd. Ze zullen leren voortdurend afstemming te zoeken tussen instellingen, omdat een patiënt dan weer verpleegkundige, dan weer verzorgende zorg vraagt. Ze raken professioneel bedreven in bejegenen, samenwerken, zorgen en omgaan met onbegrepen gedrag.

Bejegening

Naar collega’s, patienten en naasten. Compassie tonen, de dialoog aangaan, persoonlijke benadering.

Samenwerking

omgaan met en betrekken van informele hulp van familie, vrijwilligers en mantelzorgers.

Omgaan met onbegrepen gedrag

Begrijpen wat onbegrepen gedrag in zijn algemeenheid is en wat dit kan veroorzaken.

Begrijpen wat algemeen gedrag in het bijzonder is bij dementie, de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking en bij niet-aangeboren hersenletsel.

Zorg aanvullend aan de ADL

  • Wooncomfort; gastvrijheid, maaltijden (keuze), schoonmaak en inrichting.
  • Aandacht voor zingeving / zinvolle dag invulling van cliënten. (bijvoorbeeld beweging, naar buiten gaan, activiteiten individueel of in groepsverband).
  • Veilige zorg; Aandacht voor hygiëne, ondervoeding, mondzorg en onvrijwillige zorg.
  • Maaltijden bereiden.
  • Signaleren; veranderingen in gedrag, uiterlijke kenmerken en tijdig anderen daarvan op de hoogte stellen.