"Het Zorgpact is een stille revolutie"

Doekle Terpstra

Next steps

Kortom... de zorg, het onderwijs en de gemeenten blijven bevlogen samenwerken.

Per 1 januari stopt het landelijk Zorgpact en daarmee dat van Rotterdam Rijnmond. Het programma leeft voort in het werk van deRotterdamseZorg en zal ook te volgen zijn vanuit Actie Leernetwerk.

Overleg blijft

De lopende arbeidsmarktprojecten waar gemeente en onderwijs al actief aan deel namen worden hiermee versterkt en uitgebreid. De overleggen tussen opdrachtgevers, ambassadeurs en trekkers vervangen wij door bij bestaande overleggen aan te sluiten, door deel te nemen aan elkaars kennissessies en door te blijven uitwisselen waar we vooruitgang boeken.


Strategisch

Het bestuur van deRotterdamseZorg bestaat nu uit zorgbestuurders én de bestuurders uit het onderwijs. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van toekomstgerichte, passende opleidingen en voldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel. De gemeentedirecteuren kunnen op verzoek aansluiten. In het bestuurlijk platform zorg bespreken bestuurders vier keer per jaar de resultaten met de wethouder van de gemeente Rotterdam.

De RAATmannen en vrouwen zorgen voor interne verbinding rond het RAATprogramma, waar management van onderwijs en zorg werken aan meer, beter en anders leren en ontwikkelen. Directeuren uit het zorgonderwijs sluiten hierbij aan, naast de reguliere overleggen die zij met deRotterdamseZorg zullen hebben.


Tactisch

De trekkers van de Zorgpactthema’s zullen begeleid worden door de programmamanagers van deRotterdamseZorg. Zij kunnen deelnemen aan de projectleidersbijeenkomsten waar inspiratie, professionalisering, projectmanagement en kennisdeling centraal staan. Door het integreren van de projecten zullen er veel ervaringen en best practices worden gedeeld. Besluiten over deze projecten worden in het bestuur van deRotterdamseZorg genomen.


Netwerken

Mensen, kennis en initiatieven verbindt deRotterdamseZorg onder meer in het netwerk opleiders, het VAR netwerk en een actief netwerk van zorginnovatie en technologie.

Zorgpact Rotterdam:

Essentieel voor de toetreding van Onderwijs bij het bestuur van deRotterdamseZorg en voor de Regionale Strategische Personeelsplanning.

“Wij Samen, want samen kom je verder”

Jacqueline Stuurstraat

Resultaten

De Regionale Strategische Personeelsplanning stáát

Over het Congres Leven Lang Leren wordt nog nagepraat

De Rotterdamse Plus voor MBO niveau-2 opleidingen loopt goed

De nulmeting over innovatie en technologie is een feit om op te bouwen

Werkplekleren; trotse verbinding tussen Hogeschool Rotterdam, Albeda en Zadkine.

Nieuwe vormen van werkplekleren

Op de hoogte blijven?
Abonneer je op de nieuwsbrieven van deRotterdamseZorg en houd de (straks nieuwe) website in de gaten!

Colofon

DIt is een uitgave van deRotterdamseZorg

Redactie

Christine Margés

Fabian Lionaar

Jacqueline Stuurstraat

Fotografie

Monique Kooijmans fotografie

Rhalda Jansen Fotografie

Shutterstock

Pixabay


Vormgeving

EVO design

Vecteezy.com