Niet zomaar vergaderen

 • Opdrachtgeversoverleg gemeente- onderwijs- en zorgbestuurders geven richting en sturing en lossen waar nodig knelpunten op.
 • Ambassadeursoverleg zorg- en welzijnsbestuurders verbinden en versoepelen de aanpak van de thema’s
 • Trekkersoverleg verantwoordelijken per thema wisselen kennis uit en stemmen af
 • Gezamenlijk bestuur onderwijs- en zorgbestuurders nemen samen besluiten in reactie op (aankomende) veranderingen in de zorg- en welzijnssector.
 • Gezamenlijke projectleiding middenmanagement van zorg- en welzijnsinstellingen werken met gemeente Rotterdam aan kwaliteit en meer zorgpersoneel.
 • Gezamenlijke projectmedewerking werknemers van zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en de gemeente voeren samen projecten uit.
 • Gedeelde agenda’s bestuurders werken vanuit eenduidige strategische – en arbeidsmarktagenda’s.
 • Samenkomsten per thema Gemeente, onderwijs en zorg ontmoeten elkaar op themabijeenkomsten en delen daardoor het kennisniveau.
 • Netwerk opleidingsmanagers opleiders uit zorg en welzijn trekken op met onderwijs.
 • Intensieve afstemming teamleiders, docenten, zorgprofessionals en studenten vinden elkaar.
 • VAR advies inwinnen De verpleegkundige adviesraden (VAR’s) adviseren deRotterdamseZorg onder meer bij de regionale strategische personeelsplanning en Een Leven Lang Leren.