Rotterdam schrikt niet van nieuwe techniek

Zorg en Technologie

In de zorg is technologie wel ‘even wennen’. Werken in ketens vraagt om hervorming op grote schaal. Hier moeten veel vaste werkroutines en -structuren komen terwijl mensen óók aandachtige zorg moeten kunnen blijven geven.

Omarmen

De veelheid van ontwikkelingen drukt op het uithoudingsvermogen van zorgprofessionals, studenten, management en het onderwijs. Zorgpact Rotterdam wil op zoek naar technologische vernieuwing die omarmd kan worden, met nieuwsgierigheid onderzocht en doorontwikkeld. Zodat het doet wat we allemaal zo graag willen: zorgen voor ontspannen zorgmedewerkers die zorg bieden van hoge kwaliteit.


Awareness

Zorgpact Rotterdam is begonnen met meer awareness over technologie te creëren. We hebben presentaties bij zorg- en welzijnsorganisaties gegeven over nieuwe zorgtechnologieën en over innovatie in de zorg.


Vernieuwers

Ook hebben we een regionale inventarisatie gedaan naar innovatiebeleid bij zorg, welzijn en onderwijs. De volgende stap is om vernieuwers aan elkaar te verbinden, zodat we samen slimmere stappen kunnen zetten.

Op naar de Greenfields...