'Lean werken' in de praktijk

Weg met de verspillingen

Door Joyce van der Niet

'Lean werken in de praktijk' werd op 27 september gesneden koek. Want Monique Ultee (Master Blackbelt Lean-Sixsigma) deelde haar inzicht en aanpak bij de Zonnehuisgroep Vlaardingen, met de RAATmannen en
-vrouwen. Ze legde uit wat er zoal komt kijken als zorgmedewerkers zelf aan de slag gaan met procesverbeteringen.

Lees de 5 principes en doe er je voordeel mee.

Als je je focust op de kosten, gaat de kwaliteit omlaag.

Als je je focust op de kwaliteit, gaan de kosten omlaag.

'Lean' gaat over het continue verbeteren van processen. Het toevoegen van maximale waarde in het belang van de klant. Het gaat dus niet over in kosten snijden of dingen wegbezuinigen.

De 5 lean principes?

Dat zijn Waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Perfectie:

 • Specificeer de waarde voor de klant
 • Bepaal de waardestroom
 • Creeer flow, zorg dat de activiteiten doorstromen
 • Produceer op vraag van de klant (pull)
 • Streef naar perfectie, optimaliseer voortdurend

Weg met verspillingen

De kern van Lean Management is: neem verspilling weg. In eerste instantie gold dit voor productieprocessen, maar tegenwoordig zien we dit bij elk proces zo. Denk aan defecten, overproductie, voorraad, overregulatie, transport, wachten, maar ook 'onbenut talent'. Binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen willen we het talent van medewerkers maximaal ontwikkelen en zo het zorgproces te verbeteren.

Medewerkers blijer, cliënten blijer.

We willen medewerkers voorop stellen. We werken aan meer eigenaarschap, zelfsturing, minder werkdruk, meer werkplezier en een lager verzuim.


Tegelijkertijd willen we ook de tevredenheid van de clienten vegroten. We brengen behoefte en wensen in kaart en betrekken hen bij het zorgproces. We scoren de tevredenheid ook; als je het meetbaar maakt kun je bijsturen.

Het wegnemen van (proces)verspilling levert op dat er meer tijd voor de client ontstaat. Alle procesdoelen samen zorg dus dat de hele kwaliteit van zorg verbetert.

Dagstartbord

De Zonnehuisgroep gebruikt een 'dagstartbord'. Elke zorgverlener leest hier 's ochtends op wat gedaan moet worden. De afspraken zijn helder, we zien dat ze beter nagekomen worden.

Probeer het! En bedenk:

 • De oplossingen komen van zorgmedewerkers zelf, dus zij staan erachter.
 • Er komt meer werkplezier als dagelijkse problemen worden opgelost.

 • De oplossingis merkbaar voor de cliënt, deze ziet de meerwaarde.
 • Fouten maken mag, zelf fouten herstellen hoort daarbij. Samenwerken!
 • Lean werken is nooit klaar. Er is altijd verbetering mogelijk.
 • Managers en teamleiders kunnen zelf het voorbeeld geven. Walk the talk!

Word ook RAATman/vrouw

Wil je aansluiten bij het RAATmannen en -vrouwen netwerk?

Mail info@derotterdamsezorg.nl