Create4Care


Innoveren met slagkracht

Door Christine Margés

Create4Care bracht zo’n 20 (low / medium) zorginnovaties voort, waarvan er al zeven zijn geïmplementeerd in het Erasmus MC. Kenmerkend is dat alles begint bij de inbreng van de verpleegkundige. Studenten van de Hogeschool Rotterdam nemen het probleem onder de loep en zetten het om in een product waar heel de zorg wat aan kan hebben.

Verschil maken

Onhandige processen niet langer voor lief nemen, maar bijdragen aan een aantrekkelijker vak. Dat is kort gezegd wat er gebeurt. Maar de impact is groot. Niet alleen patiënten, familieleden en verpleegkundigen hebben baat bij de oplossingen. Management en bestuur zien het werkproces efficiënter en veiliger worden. Door de bril van HR zien we de werkzwaarte verminderen, wat verzuim tegen kan gaan. Bovendien past het gebruik van zorgtechnologie in het zorgcurriculum van verpleegkundigen en dat krijgt hier vorm. Last but not least ervaren verpleegkundigen voldoening en waardering, wanneer ze het nemen eigen regie tot resultaten zien leiden.

Innovatienetwerk

Die resultaten lenen zich vaak prima voor gebruik in andere ziekenhuizen. Daar geven verpleegkundigen al aan de zorginnovaties te willen gebruiken. Als deze vraag blijft toenemen, zou het kunnen dat de externe afname op stoom komt. ‘Het zou mooi zijn als meerdere ziekenhuizen en onderwijsinstellingen een Create4Care studio zouden opzetten’ zegt oprichter Onno Helder, ‘... dan ontstaat er een innovatienetwerk met nog meer slagkracht’.

Ook Timothy Singowikromo (25) kon met Create4Care aan innovatie werken. Zijn babyscanner trekt landelijke aandacht.

Begeleiding

Create4Care is succesvol door de structurele begeleiding. Nadat de verpleegkundige het praktijkprobleem heeft voorgelegd, bepaalt Create4Care hoe ze verder gaan.

De verpleegkundige doet het zelf onder begeleiding van een technische coach, of Create4Care pakt het zelf op. In het laatste geval krijgen vier studenten van de minor zorgtechnologie het probleem voorgelegd. Bij deze co-creaties wordt een multidisciplinair team betrokken, bestaande uit studenten verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, industrieel productontwerpen, elektrotechniek gezondheidszorg technologie en (technische) informatica.

Alles zichtbaar in huis

Zij ontmoeten elkaar sinds januari 2019 in de eigen Create4Care design- en prototyping studio in het ziekenhuis zelf. Create4Care is daardoor nog beter zichtbaar geworden. Ze verlagen de drempel door een flyer uit te delen, waar elke medewerker de knelpunten op kan aangeven. Onno Helder en zijn team geven daarnaast lessen, workshops en presentaties. Ter plaatse halen zij vaak direct al praktijkproblemen op.

Naast innovaties op het gebied van Efficiëntere zorg zoals de ‘Luierstans’ zijn de volgende producten ontwikkeld.

Verlichting van fysiek zware handelingen

Flush-ei

Verpleegkundigen in de neonatologie spoelen dunne, veneuze katheters drie keer per dag met fysiologisch zout. De ‘vleugels’ van dit instrument geven te weinig houvast en dat zorgt dat de ‘stamper’ hard in de muis van de hand drukt. Het flush-ei heeft de vleugels en stamper groter gemaakt, waardoor het spoelen minder kracht vraagt. Dat scheelt klachten.

Veiligheid en hygiene

Ampullenbreker

Verpleegkundigen die een glasampul openen, kunnen zich snijden. Een handvat met slimme kop zorgt dat de afgebroken ampulkop vast blijft zitten en dat de vingers er niet mee in aanraking komen.

Dopwipper

Verpleegkundigen moeten aluminium binnendoppen van antibioticaverpakkingen geregeld losmaken met een schaar of pen. De dopwipper vraagt alleen een kleine draaibeweging en het is gebeurd. Dit tot opluchting van de IC neonatologie en de apotheek van het Erasmus MC Sophia.

Create4Care is ook te vinden op Facebook